Головна


Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України – державний вищий навчальний заклад, який було засновано 17 липня 1991 р. як Інститут соціального управління та зайнятості молоді, а в травні 1993 року перейменовано в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

 

Студенти.JPGМетою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для державної служби зайнятості, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Інститут підпорядкований Міністерству соціальної політики України.

 Пріоритетами та головними напрямами діяльності Інституту є:

- підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- перепідготовка на базі вищої освіти спеціалістів для державної служби зайнятості;

- підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка безробітних громадян;

- вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду, розробка науково-методичних та інформаційно-довідкових матеріалів щодо професійного навчання і профорієнтації безробітних громадян;

- проведення наукових досліджень з актуальних проблем діяльності центрів зайнятості, підвищення якості соціальних послуг їх клієнтам і партнерам. 

Лекція.JPGІнститут має в своїй структурі центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості; проблемну науково-дослідну лабораторію з професійної орієнтації незайнятого населення; проблемну науково-дослідну лабораторію професійного навчання безробітних; науково-дослідну лабораторію соціальних досліджень проблем ринку праці; шість кафедр: адміністративного менеджменту та політики зайнятості, теоретичної та прикладної економіки, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, психології, соціології та соціально-гуманітарних дисциплін. На кафедрах на постійній основі та за сумісництвом працює 63 особи науково-педагогічних працівників, 91% з яких мають наукові ступені та вчені звання. Серед науково-педагогічних працівників частка докторів наук, професорів складає 35%, кандидатів, доцентів – 55% та старших викладачів – 10%. 

Навчальний процес в Інституті організовано за денною та заочною формами навчання з використанням новітніх навчальних програм і освітніх технологій, що включають сучасні інтерактивні та діалогові форми проведення занять, а також новітні мультимедійні й комп’ютерні технології та технічні засоби навчання. 

Щороку в Інституті відповідні дипломи отримують понад 280 осіб та підвищують кваліфікацію 2000-2500 керівників і спеціалістів служби зайнятості і понад 300 осіб безробітних. Студенти і слухачі навчаються як за контрактом, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України. 

Велика увага в Інституті приділяється науково-дослідній роботі, що спрямована на дослідження актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення.

Студенти на ступеньках.JPG