Головна


Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

 

27 листопада 2017 року

 

проводить VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію

студентів та аспірантів

«Організаційно-управлінські та психологічні аспекти

сучасного ринку праці України»

 

Напрями роботи конференції:

>      психологія праці та управління;

>      професійна орієнтація населення;

>      менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування;

>      менеджмент підприємницької діяльності;

>      публічне адміністрування в соціальній сфері;

>      публічне адміністрування та публічна служба;

>      адміністративний менеджмент в соціальній сфері;

>      управління персоналом;

>      економіка та управління національним господарством;

>      демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;

 

До участі в конференції запрошуються аспіранти, студенти, молоді науковці, викладачі, а також фахівці державної служби зайнятості.

Початок роботи о 10:00 в ауд. № 201.

За результатами конференції планується видання двох збірників – збірника тез доповідей та збірника наукових праць. Тези (до 3 стор.) та статті (до 8 стор.), перевірені науковим керівником,  до 24 листопада 2017 р. надаються в друкованому й електронному вигляді на випускові кафедри з дотриманням вимог щодо змісту та оформлення. У друкованому вигляді текст має бути підписаний автором і науковим керівником.  Назва електронного файла – прізвище автора (наприклад: «Шевченко ТЕЗИ» або «Шевченко СТАТТЯ»).

Мова рукопису – українська. Шрифт тексту – TimesNewRoman, 14 pt. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація книжкова, верхній і нижній, лівий і правий краї – 20 ммПараметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, інтервал між рядками – 1,5. Сторінки без нумерації. Не допускається: викладення тексту в альбомному варіанті; використання виносок; сканований або скопійований матеріал; абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску; підкреслення та виділення жирним шрифтом (допускається курсив).

Вимоги до оформлення та змісту тез і статей тут.

Приклад оформлення тез тут. Приклад оформлення статті тут.

 

Адреса оргкомітету: 03038, вул. Нововокзальна, 17, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Контактні телефони й електронні адреси:

536-14-96 – кафедра управління персоналом та економіки праці (каб. 222), kypek@ukr.net;

536-14-90 – кафедра менеджменту  (каб. 310), kmend@ukr.net;

528-14-63 – кафедра теоретичної та прикладної економіки (каб. 314), ktepe@ukr.net;

536-14-98 – кафедра психології (каб. 320), kciх@ukr.net;

503-31-86 – кафедра публічного адміністрування (каб. 317), (kpbadm@ukr.net).